บริษัท อนามัยภัณฑ์ จำกัด
884/13 หมู่ 7 ถนนสุขุมวิทสายเก่า ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ
จังหวัดสมุทรปราการ 10280
Tel 0-2323-9361, 0-2323-9362
Fax 0-2323-9363
Email: thp-nwf@hotmail.com