โครงการระบบการประกันคุณภาพ


เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2557 ผู้บริหารของเรา นายดุลยวัธน์ นฤปกรณ์ (VP & COO) เข้าบันทึก VTR โครงการเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสิ่งทอไทยด้วยระบบประกันคุณภาพ ซึ่งจัดโดยสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ, กระทรวงอุตสาหกรรม ซึ่งบริษัท อนามัยภัณฑ์ จำกัด เป็นบริษัท 1 ใน 6 บริษัทที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการฯ


กิจกรรมฝึกอบรมซ้อมดับเพลิงประจำปี 2013


ในวันที่ 6 ธันวาคม 2556 บริษัทฯได้จัดฝึกอบรมการดับเพลิงให้กับพนักงานทุกคน โดยการสนับสนุนจากทีมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลสำโรงการเหนือ ซึ่งบรรยากาศการฝึกอบรมนั้นมีทั้งความสนุกสนานและตื่นเต้นจริงๆ


กิจกรรม CSR ประจำปี 2012


เมื่่อวันที่ 27 ธันวาคม 2012 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้จัดกิจกรรม CSR ประจำปี โดยเราได้เลือกกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ทำความสะอาดที่ชายหาดบางแสน ร่วมกับเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลเมืองแสนสุข โดยเริ่มต้นที่ชายหาดหน้าศูนย์บริการนักท่องเที่ยว ซึ่งบรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกสนานชื่นมื่นเลยทีเดียว