THERMOBOND

ความสามารถในการผลิต : 4,000 ตัน ต่อ ปี
นํ้าหนัก : 12 กรัม ถึง 50 กรัม ต่อ ตารางเมตร
ความกว้าง : 7 เซนติเมตร ถึง 205 เซ็นติเมตร
ความยาว : ขึ้นอยู่กับลูกค้ากำหนด
สี : ขาว
ดูรายละเอียดต่อ

PRINTBOND (CHEMICALBOND)

ความสามารถในการผลิต : 2,000 ตัน ต่อ ปี
นํ้าหนัก : 10 กรัม ถึง 70 กรัม ต่อตารางเมตร
ความกว้าง : 7 เซ็นติเมตร ถึง 100 เซ็นติเมตร
ความยาว : ขึ้นอยู่กับลูกค้ากำหนด
สี : ขาว,ดำ,ลายน้ำเง...
ดูรายละเอียดต่อ


HOT-AIR-THROUGH

ความสามารถในการผลิต : 1,500 ตัน ต่อปี
นํ้าหนัก : 12 กรัม ถึง 50 กรัม ต่อ ตารางเมตร
ความกว้าง : 7 เซนติเมตร ถึง 205 เซ็นติเมตร
ความยาว : ขึ้นอยู่กับลูกค้ากำหนด
สี : ขาว
ดูรายละเอียดต่อ

Other

ความสามารถในการผลิต : -
นํ้าหนัก : -
ความกว้าง : Made to order
ความยาว : Made to order
สี : ขาว
วัตถุดิบ : PET/PE, Rayon
เหมาะสำหรับนำไ...
ดูรายละเอียดต่อ